AlergA?nd spre o soartA? mai bunA?

8 Jul 2015 7:49

Veronica Aztefan este celebrA? Ai??n MA?rA?cineni, comuna de lA?ngA? PiteAYti Ai??n care lumea o AYtie ca pe ai???mama copiilor acelora aAYa de deAYtepA?iai???. Pe o parte e Alina, studentA? bursierA? la Universitatea de Arte din BucureAYti. Apoi, este Mariusan, care, la 17 ani, este proaspA?t campion naA?ional la AYtafetA? AYi, Ai??ncepA?nd din aceastA? lunA?, bursier al campaniei Jurnal de fapte bune.

Mariusan este abia la Ai??nceput de carierA?, pe care sperA? s-o Ai??ncununeze cu o participare reuAYitA? la Olimpiada din 2020. Acum are AYase ani de atletism la activ AYi o mulA?ime de rezultate la care nici nu ar fi visat la Ai??nceput de drum.

ai??zEram elev la AYcoala din MA?rA?cineni, Ai??n clasa a V-a, cA?nd i-am atras atenA?ia antrenoarei. M-a remarcat dintr-o Ai??ntA?mplare AYi a abordat-o pe mama, Ai??ncercA?nd s-o convingA? sA? mA? lA?se la antrenamente.ai???

Iar mama nu a vrut: ai??zaveam mai multe motive, dar toate cu substrat financiar. S-ar fi ajuns ca toA?i trei sA? facem naveta la PiteAYti, Alina la AYcoalA?, eu la serviciu, Mariusan la antrenamente, AYi pur AYi simplu nu ne-am fi permisai???.

AZn plus, nu-i dA?deau pace toate gA?ndurile AYi speranA?ele pe care le nutrea pentru mezinul casei. ProvenitA? dintr-o familie sA?racA? din Teleorman, Ai??n care mersul la AYcoalA? era considerat un lux, Veronica a reuAYit sA? termine 12 clase AYi de peste zece ani lucreazA? ca recepA?ionerA? la un hotel celebru din PiteAYti.

ai??zDe la Mariusan Ai??mi doream sA? ajungA? sA? facA? bani, sA? aibA? casa lui, sA? vadA? lumea. CA?nd era mic Ai??l luam dupA? mine la serviciu AYi cA?nd treceam pe lA?ngA? vreun AYantier Ai??i arA?tam muncitorii AYi Ai??i ziceam, vezi, oamenii aceAYtia n-au carte, fie pentru cA? n-au vrut, fie pentru cA? n-au putut. Apoi Ai??i arA?tam inginerii AYi-i spuneam, vezi, tu aAYa trebuie sA? ajungi, ca aceAYtia care dau ordine, nu ca cei care dau cu sapa.ai???

O antrenoare ca Ai??n filme

ai??zApoi a venit chemarea spre atletism AYi normal ca m-am Ai??ndoit, pentru cA? AYtiam cA? orice sport de performanA?A? te Ai??ndepA?rteazA? de Ai??nvA?A?A?turA?ai???. Dar au insistat AYi el, AYi antrenoarea, fosta campioanA? Otilia Ruicu-EAYanu, care i-a promis mamei cA? ai??zatletismul nu va fi o povarA? pentru dvs., mi-l lA?saA?i mie, eu Ai??l duc, eu Ai??l aduc de la antrenamente, vA? voi ajuta cu tot ce potai???.

xx

 

AAYa cA?, povesteAYte Veronica,Ai?? ai??zla finalul clasei a VIII-a, m-am lA?sat pA?nA? Ai??n cele din urmA? Ai??nduplecatA?, chiar dacA? am suferit cA?, la rezultatele lui AYcolare, putea fi admis la cel mai bun liceu din PiteAYti, iar Ai??n noile condiA?ii trebuia sA? urmeze, firesc, liceul sportiv.ai??? Azi asta, pentru cA? atletismul de performanA?A? presupune un program solicitant, efectuarea a douA? antrenamente de cA?te douA? ore pe zi (cu excepA?ia zilelor de duminicA?), pe parcursul Ai??ntregului an, cu o singurA? pauzA?, de trei sA?ptA?mA?ni, Ai??n august. Astfel, Ai??n timpul anului AYcolar, bA?iatul pleacA? de acasA? la 7 AYi jumA?tate dimineaA?a AYi se Ai??ntoarce 12 ore mai tA?rziu.

ai??zAZmi amintesc AYi acum cum Ai??n clasa a IX-a cum venea apuizat de la antrenamente, dar Ai??AYi scotea caietele AYi Ai??AYi fA?cea cuminte temele…ai???, spune Veronica Aztefan.

A fost o perioadA? dificilA? atunci, pentru cA? Mariusan Ai??ncepuse sA? aibA? probleme de sA?nA?tate: iniA?ial i se umflaserA? genunchii, rotulele Ai??i deveniserA? extrem de dureroase, apoi cA?lcA?iele, apoi AYoldurile… ai??zAveam momente Ai??n care plA?ngeam de durere, mai ales cA? Ai??n tot acest timp am continuat antrenamentele, pentru cA? atA?t doamna EAYanu, cA?t AYi medicii ne-au explicat cA? sunt doar consecinA?e ale dezvoltA?rii corpului, care Ai??n cazul meu dA?deau dureri de creAYtere cumpliteai???, Ai??AYi aminteAYte Mariusan.

Nu a fost singura cumpA?nA? din tA?nA?ra carierA? a bA?iatului. Toamna trecutA? a suferit o accidentare Ai??n zona inghinalA?, care AYi-a spus cuvA?ntul Ai??n timpul calificA?rilor la campionatul mondial de juniori din Cali, Columbia. A ratat baremul de timp cu zece sutimi de secundA?, la fel ca AYi la BalcaniadA?, unde a condus cursa pA?nA? Ai??n ultimii cinci metri, cA?nd AYi-a pierdut suflul AYi a fost depA?AYit cu o jumA?tate de talpA?.

11012916_806365776151841_8907771595712070396_n

Cum reuAYeAYti sA? mergi mai departe, sA? nu te demoralizezi sA? nu iei Ai??n calcul renunA?area, dupA? asemenea momente de frustrare?

ai??zDe multe ori am fost pe punctul de a mA? prA?buAYi, Ai??nsA? apoi te duci la un antrenament reuAYit AYi prinzi iar aripi, Ai??ncrederea AYi dorinA?a se reconstruiesc de la sine.ai???

EducaA?ie prin sport

Se moAYteneAYte aplecarea cA?tre sport? Probabil, Ai??nsA? mediul social din care proveneau pA?rinA?ii lui Mariusan nu le-a permis sA? afle dacA? pasiunea pe care fiecare au avut-o pentru fotbal (tatA?l) AYi volei (mama) s-ar fi putut transforma la un moment dat Ai??n performanA?A?: ai???SA?rA?cia te A?ine josai???, spune melancolic Veronica Aztefan.

AZn opinia Otiliei Ruicu ai??i?? EAYanu, ai???Mariusan a avut pe de o parte o AYansA? foarte bunA?, aceea cA? are o Ai??nzestrare geneticA? optimA?, iar pe de altA? parte, ceva ghinion cu aceste dureri de creAYtere, dar, odatA? ce le-a depA?AYit, a progresat foarte repede. Din punctul meu de vedere, el va ajunge Ai??n vA?rful carierei dupA? 20 de ani, ceea ce este foarte bine, pentru cA? atletismul este un sport de maturitate. Este un copil cu o personalitate deosebitA?, copil foarte bun, sensibil AYi serios. De altfel, din experienA?a mea, faptul cA? un copil care face sport de performanA?A? nu se A?ine de treabA? la AYcoalA? este un mit, dacA? eAYti serios Ai??n sport, eAYti serios Ai??n toate. Sportul te educA?, te dezvoltA? AYi te ajutA? sA? fii un luptA?tor.ai???

z

AAYa se face cA? obiectivele de carierA? ale bA?iatului sunt cA?t se poate de Ai??nalte: ai??zmai presus de orice, Ai??mi doresc sA? particip la concursuri internaA?ionale, la care pA?nA? acum nu am avut oportunitatea de a concura, Ai??n frunte cu Mondialele din 2016 AYi la Olimpiada din 2020ai???. Azi, la un moment dat, AYi-ar dori sA?-AYi permitA? achiziA?ia unei case mari pentru mama sa, Ai??n care sA? se poatA? reuni cA?ndva cu toA?ii, ea, femeia care i-a crescut singurA? atA?t de frumos, Alina, artistA? realizatA?, cunoscutA? AYi recunoscutA?, AYi Mariusan, campion mondial (sau, poate, olimpic?) la atletism.

De ce are nevoie

SpecialitA?A?ile lui Mariusan sunt, Ai??n ordine, AYtafetA? 4×400 m, 800 m, 400 m AYi proba combinatA?, decatlonul. Pentru fiecare ar avea nevoie de o altA? pereche de cuie (adidaAYii profesionali de atletism), Ai??nsA?, din raA?iuni financiare, Mariusan are o singurA? pereche, specificA? probei de 400 m, pe care o foloseAYte la toate competiA?iile, indiferent de profil.

Bursa oferitA? Ai??n cadrul Jurnalului de fapte bune Ai??i va folosi la Ai??ntregirea AYi, pe alocuri, Ai??nnoirea echipamentului, Ai??n condiA?iile Ai??n care numai o pereche de cuie costA? peste 100 de euro, AYi la achiziA?ionarea suplimentelor alimentare, al cA?ror preA? ajunge la 800 de lei lunar.

1926777_548816521906769_5150091160494457821_n

PA?nA? la refacerea stadionului din PiteAYti, Mariusan AYi colegii sA?i se antrenau Ai??n curtea AYcolii, pe pietriAY, sau pe stradA?, pe ciment.

Despre Jurnalul de fapte bune

Jurnal de fapte bune e un proiect derulat de AsociaEi??ia Pentru Familie, cu sprijinulAi??Caroli Ei??i Ai??n parteneriat cu Libertatea Ei??i FundaEi??ia Ringier, prin care 30 deAi??copii fA?rA? posibilitA?Ei??i materiale, dar cu performanEi??e Ai??n sport, muzicA?, arteAi??sau Ai??nvA?Ei??A?tura, vor primi timp de un an burse lunare Ai??n valoare de Ai??1.000 lei.

ai???Mariusan a ales sA? lupte pentru un vis AYi sA? Ai??AYi construiascA? un drum spre performanA?A?, deAYi viaA?a i-a arA?tat pA?nA? acum ce Ai??nseamnA? sacrificiul AYi lipsa unui suport financiar. Dincolo de ambiA?ie AYi foarte multA? muncA? depusA? pentru obA?inerea unor rezultate, exista nevoia realA? de a fi susA?inut pentru a putea merge mai departe. Ne dorim ca bursa primitA? Ai??n cadrul programului Jurnal de fapte bune sA? Ai??i asigure o AYansA? Ai??n plus AYi sA? ne bucurA?m peste ani, cA?nd Ai??l vom susA?ine cu toA?ii la Jocurile Olimpiceai???, spune Laura DuAYleag, directoarea AsociaA?iei pentru Familie.