Bate 10.000 de kilometri pe an pentru muzicA?

25 Nov 2015 14:12

De loc dintr-un sat moldovenesc, Emi BA?iceanu, un puAYti de 14 ani modest AYi bonom, are aspiraA?ii mari. Pasionat de folclor AYi de tradiA?iile romA?neAYti, bA?iatul vrea sA? devinA? una dintre vocile recunoscute ale muzicii populare de la noi, dar AYi sA? conducA? un cor bisericesc. Al bisericii lui, pentru cA? menirea lui Emi este, poate paradoxal, sA? devinA? preot.Ai??Ai??

de Ioana Rotariu

ai???Povestea fratelui meu Ai??ncepe Ai??n 2009, la sfA?rAYitul clasei I, cA?nd, sub Ai??ndrumarea Ai??nvA?A?A?toarei, a participat la un concurs de muzicA? gA?zduit de Palatul Copiilor din PaAYcani. SurprinzA?tor, a obA?inut premiul Iai???, povesteAYte Adelina, sora lui Emanuel.

Din cA?te Ai??AYi aminteAYte, pA?nA? atunci, experienA?a sa Ai??n canto se rezumase la fredonarea cA?torva melodii folclorice prin casA?.

ai???Auzisem la televizor celebra Ai??PuEi??ca AYi cureaua latA?Ai??Ai??AYi am Ai??nceput sA? o cA?nt, Ai??n joacA?, Ai??n faA?a familiei. Doar cA?, Ai??n joacA? sau nu, mi-a plA?cut tare mult genul acesta de muzicA? AYi, cA?nd mi s-a dat ocazia, am Ai??ncercat sA? mA? perfecA?ionezai???, povesteEi??te Emi cu zA?mbetul pe buze.

AZAYi aminteAYte foarte clar cum, la finalul acelui prim concurs, membrii juriului i-au recomandat mamei sA? contacteze un profesor AYi sA? Ai??nceapA? sA? se pregA?teascA? serios pentru o carierA? artisticA?, ai???pentru cA? aveam calitA?Ei??i vocale foarte bune AYi ureche muzicalA?ai???.

Din acel punct, cu paAYi mici, Emi a Ai??nceput sA? descopere tainele cA?ntecului popular. Cu fiecare zi care trecea a devenit tot mai talentat, a participat la tot mai multe concursuri AYi a Ai??nceput vinA? acasA? cu rezultate tot mai bune.

ai???Unul dintre cele mai importante premii pe care le-am cA?AYtigat a fost anul acesta, la Festivalul InternaEi??ional de Folclor CA?tA?lina, unde am luat locul I. Cred cA? la acest succes a contat AYi cA? nu am avut emoA?ii. Tot timpul Ai??nainte sA? urc pe scenA? Ai??mi bate inima cu putere, dar cA?nd Ai??ncep sA? interpretez AYi sA? mA? simt Ai??n elementul meu uit de orice trac”, spune micul artist.

PA?nA? acum, Ai??n cei Ei??apte ani de activitate muzicalA? a fost premiat cu 18 diplome, 4 medalii Ei??i 5 preA?ioase trofee. AZn paralel, Emi AYi-a vA?zut atent AYi de AYcoalA?, Ai??ncheind toA?i anii AYcolari cu medii generale de peste 9,80.

Ai??Vrea sA? devinA? preot

“Eu merg la bisericA? Ai??n fiecare duminicA? de cA?nd eram de-o AYchioapA?. La Ai??nceput mergeam de mA?nA? cu mama, dar acum mA? duc AYi singur cA?t de des pot, AYi sunt onorat cA? de sA?rbA?tori cA?nt Ai??n corul bisericiiai???. Tot trecA?nd pragul bisericii, de la an la an, Emi AYi-a dat seama cA? are menirea sA? devinA?, la un moment dat, preot. ai???Azi sA? am, bineAi??nA?eles, un cor al bisericii meleai???, spune cu mA?ndrie puAYtiul. Prin urmare, deAYi e convins cA? va cA?nta muzicA? popularA? toatA? viaA?a, la finalul liceului este decis sA? ia drumul FacultA?A?ii de Teologie.

Pentru Emi cea mai frumoasA? perioadA? din an este CrA?ciunul. Atunci simte cA? este mai aproape de traditile romA?neEi??ti Ei??i are ocazia sA? cA?nte Ei??i sA? arate de ce este Ai??n stare.

Pentru Emi cea mai frumoasA? perioadA? din an este CrA?ciunul. Atunci simte cA? este mai aproape de traditile romA?neEi??ti Ei??i are ocazia sA? cA?nte Ei??i sA? arate de ce este Ai??n stare.

PA?nA? atunci mai sunt patru ani, ani Ai??n care Emi are de gA?nd sA? devinA? o voce cunoscutA? a scenei folclorice romA?neAYti, obiectiv pentru care se pregA?teAYte cu sA?rguinA?A?. Chiar dacA? asta presupune, adesea, sacrificii usturA?toare pentru un adolescent de 14 ani. De exemplu, numai pA?nA? la AYcoalA? face, zi de zi, 14 kilometri dus-Ai??ntors. Iar cursurile de canto, pentru care se deplaseazA? Ai??n fiecare sA?mbA?tA? Ai??n IaAYi, presupun parcurgerea altor 160 de kilometri. AAYa a ajuns Emi faimos acum doi ani, cA?nd a participat la mai multe concursuri AYi concerte televizate, ca ai???bA?iatul care bate 10.000 de kilometri anual pentru a studia muzica.ai???

Marea sa dorinA?A? acum este sA? Ai??nceapA? AYi cursuri de dans popular, cu care crede cA? ar avea mult de cA?AYtigat la prezenA?a scenicA?.

De ce are nevoie Emi

Emi provine dintr-o familie cu venituri modeste, care totuAYi a Ai??ncercat, cu eforturi care adesea parAi??imposibile, sA? acopere costurile de pregA?tire a bA?iatului. Iar rezultatele Ei??colare Ei??i premiile obEi??inute Ai??n cadrul evenimentelor la care participA? Ai??i determinA? sA? Ai??l susEi??inA? mai departe. Elena, mama lui Emi, face o trecere Ai??n revistA? a principalelor cheltuieli la care familia face cu greu faA?A?:

  • A?inutA? specialA? de scenA?, Ai??n primul rA?nd suman AYi ie (numai aceasta din urmA? costA? peste 300 de lei), dar AYi Ai??ncA?lA?A?minte potrivitA?.
  • transportul cA?tre AYcoalA? AYi cA?tre cursurile de canto.
  • transportul AYi cazarea, Ai??n timpul deplasA?rilor la concursuri.
  • clasele de canto ai??i?? Ai??n momentul de faA?A?, bA?iatul participA? la cursurile de canto popular din cadrul Palatului Copiilor din IaAYi doar o datA? pe sA?ptA?mA?nA?, Ai??nsA? AYi-ar dori sA? creascA? frecvenA?a cursurilor.
  • cursuri de dans popular, pentru a-i Ai??ntregi prezenA?a scenicA?

Despre Jurnalul de fapte bune

Jurnal de fapte bune e un proiect derulat de AsociaEi??ia Pentru Familie, cu sprijinulAi??Caroli Ei??i Ai??n parteneriat cu Libertatea Ei??i FundaEi??ia Ringier, prin care 16 deAi??copii fA?rA? posibilitA?Ei??i materiale, dar cu performanEi??e Ai??n sport, muzicA?, arteAi??sau Ai??nvA?Ei??A?tura, vor primi timp de un an burse lunare Ai??n valoare de 1.000 lei.

ai???Modest, voios AYi cuminte, Emi este unul dintre acei copii dA?ruiA?i cu un talent aparte, care nu s-a lA?sat marcat nici de situaA?ia financiarA? adesea dificilA? a familiei, dar nici de succesele repurtate Ai??ntr-un timp atA?t de scurt. Sprijinit de pA?rinA?i AYi de cA?A?iva profesori deosebiA?i, este decis sA? facA? tot ce poate pentru a-AYi fructifica acest har, iar noi, echipa din spatele Jurnalului de Fapte Bune, suntem mA?ndri cA? Ai??i putem premia ambiA?ia AYi talentulai???, spune Laura DuAYleag, directoarea AsociaA?iei pentru Familie.