Campion la polo, a Ai??nlocuit boala cu performanA?a

23 Jul 2015 8:00

Dintr-o camerA? a unui apartament modest din BucureAYti, se poate visa. Chiar AYi atunci cA?nd medicii Ai??A?i spun, copil fiind, cA? ai scoliozA?. AstA?zi, la 12 ani, Alex RA?ducu DincA? reprezintA? unul dintre cele mai promiA?A?toare talente pentru poloul romA?nesc, ceea ce i-a adus o nouA? bursA? Ai??n cadrul ai???Jurnalului de fapte buneai???.

de Gabriel PeneAY

ai???Eu n-am luat medalie! Azi n-am primit ciocolatA?!!!ai???. PlA?nsul celui mic umple Ai??ntregul apartament al familiei DincA?. RA?ducu e tot un suspin, iar nefericirea din ochii lui nu are alinare. Era anul 2010 cA?nd se Ai??ntA?mplau toate acestea, iar copilul de atunci avea abia 7 ani AYi nu reuAYise mare lucru la primul lui concurs de Ai??not.

De atunci Ai??nsA?, RA?ducu a cA?AYtigat zeci de medalii AYi multA? ciocolatA? ca premii. De fapt, chiar AYi atunci obA?inuse deja o mare, o uriaAYA? victorie: cea asupra unui Ai??nceput de scoliozA?. ai???Crescuse foarte rapid, stA?tuse strA?mb la grA?diniA?A?, iar coloana i se deformaseai???, rememoreazA? tatA?l bA?iatului, el Ai??nsuAYi suferind de spondilitA?. Mai era o soluA?ie. Sportul, Ai??notul. Printr-un prieten de familie, RA?ducu ajungea la Clubul Sportiv Azcolar 1 unde, chiar dacA? nu a cA?AYtigat de la Ai??nceput medalii AYi ciocolatA?, aAYa cum AYi-ar fi dorit, a dovedit un talent nativ pentru Ai??not.

La 12 ani, Ai??nalt ca bradul

ai???L-am aruncat Ai??n bazin AYi instinctiv a Ai??neput sA? calce apa AYi sA? dea din mA?ini Ai??n stil brasai???, AYi-aduce aminte AYi Sile Stoica, antrenorul de atunci AYi de acum al bA?iatului. Apoi, ai???conductaai??? cu medalii s-a deschis AYi RA?ducu s-a bucurat de zeci de astfel de recompense, mA?rturie a talentului, dar AYi muncii lui din ultimii 5 ani.

La stilul bras, dar AYi la liber sau mixt era aproape imbatabil la categoriile lui de vA?rstA?. Dar Ai??notul era doar Ai??ncA?lzirea pentru trecerea cA?tre polo, acel sport care, cel puA?in la ultima olimpiadA?, a dat RomA?niei singura participantA? la sporturile de echipA?. Acel sport unde, chiar AYi cu suiAYuri AYi coborA?AYuri, Ai??ncA? reuAYim sA? ne batem de la egal la egal cu cele mai mari forA?e din lume. Din 2014, RA?ducu este una din marile speranA?e pentru viitorul acestui sport la noi Ai??n A?arA?. E deja titular Ai??n echipa CSS 1 BucureAYti, Ai??n compania unor alA?i copii talentaA?i, dar care sunt cu un mai mare decA?t el.

baschet2

 

Dar, la 12 ani, RA?ducu are deja 1,75 metri Ai??nA?lA?ime, e puternic AYi, mai ales, determinat sA? devinA? cel mai bun. Azi chiar dacA? la ultimul campionat naA?ional, Ai??ncheiat recent la Oradea, au terminat pe locul 2, RA?ducu s-a fA?cut, Ai??ncA? o datA?, remarcat. Iar acum are mari AYanse de a fi selecA?ionat Ai??n lotul naA?ional de copii – primul pas major cA?tre celelalte loturi naA?ionale, apoi, peste cA?A?iva ani, cA?tre cel de seniori. Pentru asta luptA?, pentru asta munceAYte, pentru asta face zilnic 3 ore de antrenamente complexe, chiar dacA? mai aruncA? un ochi AYi spre informaticA? AYi matematicA?, materiile lui preferate la AYcoalA?.

Ai??Nu renunA?A? niciodatA?Ai??

ai???RA?ducu e un talent nativ, un tip ambiA?ios, perfecA?ionist, care munceAYte foarte mult AYi e mereu dornic sA? facA? lucrurile AYi mai bine. Vine primul la antrenamente AYi pleacA? ultimul. Are mari AYanse sA? fie selecA?ionat acum pentru lotul naA?ional de copii. E Ai??nalt, are forA?A?, rezistenA?A?. Nu renunA?A? niciodatA?, aAYa cum a dovedit Ai??ntr-un meci Ai??n care, deAYi avea o mA?nA? luxatA?, a contribuit decisiv la victoria echipei noastre. AZn proporA?ie de 99%, eu prevA?d cA? va ajunge un mare poloist, la o echipA? importantA? din A?arA?, dar AYi viitor component al lotului naA?ional de seniori.ai???

Sile Stoica – antrenorul lui RA?ducu la CSS 1 BucureAYti

NecesitA?A?i financiare

  • echipament sportiv (slip, cascA?, trening, adidaAYi)
  • ajutor financiar pentru cantonamente AYi deplasA?ri la Ai??ntreceri Ai??n A?arA? AYi strA?inA?tate
  • o hranA? adecvatA? unui copil aflat Ai??ncA? Ai??n creAYtere, care consumA? multA? energie Ai??n pregA?tire

DESPRE Ai??JURNAL de FAPTE BUNEAi??

ai???Jurnal de fapte buneai??? este un proiect derulat de AsociaA?ia Pentru Familie, cu sprijinul Caroli AYi Ai??n parteneriat cu Libertatea AYi FundaA?ia Ringier, prin care 30 de copii fA?rA? posibilitA?A?i materiale, dar cu performanA?e Ai??n sport, muzicA?, arte sau Ai??nvA?A?A?turA? vor primi timp de un an burse lunare Ai??n valoare de 1.000 de lei.

ai???La numai 7 ani, RA?ducu a Ai??nA?eles cA? alegerea unui sport precum Ai??notul Ai??l va ajuta sA? depA?AYeascA? problemele de sA?nA?tate, sA? se dezvolte frumos AYi sA? urmeze un drum plin de succes AYi perspective. Ultimii 5 ani au Ai??nsemnat pentru RA?ducu o luptA? continuA? pentru reuAYitA?, dedicare totalA? AYi speranA?A? cA? totul se Ai??ndreaptA? cA?tre Ai??mplinirea unui mare vis. Prin intermediul proiectului ai???Jurnal de fapte buneai??? Ai??i vom susA?ine drumul cA?tre performanA?A? AYi Ai??l vom Ai??ncuraja sA?-AYi construiascA? idealuri cA?t mai Ai??nalteai???, spune Laura DuAYleag, directoarea AsociaA?iei Pentru Familie.