Campionii de mA?ine fac primii paAYi lA?ngA? Dumitru Sima

18 Jan 2016 15:02

Text: Alex BA?lA?

Foto: Dumitru Angelescu

Paula Ivan, campioanA? olimpicA? la 1.500 de metri, AYi Sorin Matei, recordmen naA?ional la sA?ritura Ai??n Ai??nA?lA?ime AYi participant la trei Olimpiade, sunt doar douA? dintre numele grele ale atletismului romA?nesc care s-au pregA?tit, la Ai??nceputul carierei, la Azcoala 190 din BucureAYti. Pentru a vedea Ai??nsuAYirile unui mare campion Ai??ntr-un copil de AYapte-opt ani ai nevoie de ochi foarte buni, iar profesorul Dumitru Sima, amfitrionul nostru Ai??ntr-un mic birou de lA?ngA? sala de sport a AYcolii sus-menA?ionate, se poate lA?uda cu o pereche formidabilA?. De peste trei decenii Ai??i ajutA? pe copiii talentaA?i din clasele I-VIII sA? facA? primii paAYi pe lungul AYi anevoiosul drum cA?tre Ai??nalta performanA?A?. E Ai??ndrA?gostit de atletism AYi de meseria sa, iar aceast sex pakistan. atarax reviews A? pasiune AYi rezultatele copiilor pregA?tiA?i de el i-au adus un Premiu de ExcelenA?A? Ai??n cadrul campaniei Jurnal de fapte bune.

ai???Atletismul e un sport extraordinar, numai cA? trebuie sA?-l cultivi”, Ai??ncepe profesorul Sima, pe fondul rumorii constante din sala alA?turatA?, Ai??n care printre copiii care Ai??AYi continuA? antrenamentul se numA?rA? cA?A?iva campioni naA?ionali. “Am toatA? stima AYi toatA? dragostea pentru copilaAYii A?AYtia, pentru ceea ce fac ei. Numai dacA? ai fA?cut sport Ai??A?i dai seama cA?t de greu e sA? vii AYi sA? faci un program. Numai dacA? mergi pe stradA? A?i-e greu! (rA?de) DarA?mite sA? mai AYi alergi, sA? mai AYi sari peste garduri, sA? mai AYi sari Ai??n Ai??nA?lA?ime, AYi aAYa mai departe”.

La Azcoala 190, Dumitru Sima AYi colegul sA?u, profesorul Doru Oprea (fost campion naA?ional la sA?ritura Ai??n Ai??nA?lA?ime), lucreazA? Ai??mpreunA? Ai??n cadrul programului de parteneriat “Azi eu vreau sA? fiu campion”, semnat Ai??ntre Azcoala GimnazialA? 133 AYi Azcoala GimnazialA? 190. “Azcoala mea de bazA? e 133. AZn cadrul parteneriatului, noi lucrA?m cu CSM BucureAYti AYi Ai??ncercA?m sA? propulsA?m talentele cu care lucrA?m cA?tre performanA?A?, cA?tre acest mare club”, explicA? profesorul Sima.

ai??zFiecare copil este excepA?ionalai???

Profesorul de atletism AYi-a Ai??nceput cariera la Ai??nceputul anilor ’80, cA?nd, dupA? absolvirea Institutului de EducaA?ie FizicA? AYi Sport din BucureAYti, a Ai??nceput sA? predea la GalaA?i. AZn 1986 a ajuns, prin concurs, Ai??n CapitalA?, iar de atunci a pregA?tit generaA?ii dupA? generaA?ii de viitori campioni.

Nu trebuie sA? petreci mai mult de cA?teva minute Ai??n compania lui ca sA? Ai??A?i dai seama cA? entuziasmul sA?u e la fel de intens ca Ai??n prima zi, ca de altfel AYi vocaA?ia pedagogicA?. Mai presus de orice, spune el, conteazA? comunicarea:

“Sunt Ai??n graA?iile copiilor pentru cA? ne Ai??ngemA?nA?m AYi lucrA?m plA?cut. Poate cA? asta mA? ajutA? foarte mult, experienA?a vizavi de dialogul cu copilul. La un moment dat trebuie sA? te pui lA?ngA? el AYi sA? discuA?i ca AYi cA?nd el ar fi… nu neapA?rat un om mare – el este Ai??n devenire -, dar sA? discuA?i dA?ndu-i senzaA?ia extraordinarA? cA? este foarte important. Altfel, dacA? nu Ai??i dai asta, el rA?mA?ne la un standard de mediocritate. Azi trebuie neapA?rat sA? spargA? acest plafon”

obat azithromycin.
Dincolo de aptitudinile fizice, totul Ai??ncepe cu identificarea unei calitA?A?i extrem de importante. “De obicei cA?utA?m – AYi poate o sA? rA?deA?i – copii inteligenA?i”, ne spune domnul Sima. “InteligenA?i Ai??n sensul de a reuAYi sA? porA?i o discuA?ie cu ei. Pe copil Ai??l vezi imediat, Ai??l vezi dupA? cum merge, mai ales dupA? cum aleargA?, de cA?nd vine. Iar dacA? vrei sA? afli ceva, Ai??l Ai??ntrebi tu pe copil, pentru cA? Ai??A?i spune el. Sau dacA? vine cineva AYi Ai??l Ai??ntreabA?, copilul vorbeAYte despre antrenorul cu care lucreazA?. DacA? vrei sA? afli ceva despre Sima, te duci AYi Ai??l Ai??ntrebi pe copil. Azi-A?i spune el exact, nu poate sA? greAYeascA?!”

AZndrumA?ndu-AYi o parte dintre Ai??nvA?A?A?cei

AZndrumA?ndu-AYi o parte dintre Ai??nvA?A?A?cei

AZn ce priveAYte satisfacA?iile palpabile dintr-un domeniu Ai??n care performanA?a se mA?soarA? Ai??n titluri AYi medalii, nu trebuie sA? cauA?i mai departe de un colA? al biroului, Ai??n care se aflA? o sumedenie de trofee, cucerite de-a lungul timpului de elevii sA?i. Profesorul de atletism preA?uieAYte, Ai??nsA?, AYi acele momente greu de redat Ai??n cuvinte care vin dupA? un rezultat important:

“AAY vrea ca printr-o minune sA? fiA?i acolo, sA? le vedeA?i feA?ele. Azi atunci nu ar mai fi nevoie sA? vA? spun eu ce simt. MulA?umirea e formidabilA?, pentru cA? am reuAYit, mA?car un pic, aAYa, sA?-l ajut pe copilul respectiv sA? Ai??nveA?e ceva AYi sA? ducA? asta mai departe. Azi atunci eu sunt Ai??mplinit, simt cA? mi-am fA?cut datoria”.

Nu zA?bovim, Ai??nsA?, prea mult asupra rezultatelor de ieri, pentru cA? antrenorul e mereu entuziasmat de promisiunea reuAYitelor de mA?ine. “Acum am performanA?e cu Teodor Stan, Ingrid Manole, la sA?ritura Ai??n Ai??nA?lA?ime; Gabriel Chiriacescu e iarA?AYi un talent, Daniela MitricA?”, Ai??i enumerA? el, Ai??ncA?ntat, pe cA?A?iva dintre copiii foarte Ai??nzestraA?i pe care-i pregA?teAYte. “LucrA?m pe ani de naAYtere: 2003, 2004, 2005, 2006 AYi am ajuns deja pA?nA? la 2008, ca sA? putem sA? Ai??mprospA?tA?m tot timpul aceastA? serie de viitori atleA?i”.

AZmpreunA? cu colegul sA?u de antrenorat, Dan Oprea

AZmpreunA? cu colegul sA?u de antrenorat, Dan Oprea

AZn Ai??ncheiere, Dumitru Sima rezumA? printr-o idee simplA? secretul succesului Ai??n unul dintre cele mai vechi AYi mai Ai??ndrA?gite sporturi din lume. “Aici, lupta e clarA?: Ai??ntre atlet AYi secunde. Nu cu adversarul! Atletul AYi secundele. Pentru cA? dacA? l-ai Ai??ntrecut pe adversar, dar n-ai scos timpul respectiv, nu faci nimic!”.