Carina serveAYte decisiv pentru victorie

16 Dec 2015 14:45

La 12 ani, Carina BA?laAYa este una dintre cele mai talentate tinere jucA?toare de badminton din RomA?nia, multiplA? laureatA? la campionatele naA?ionale Ai??n ultimii ani. A ajuns aici dupA? ani petrecuA?i la la antrenamente sau Ai??n cantonamente, totul pentru a atinge performanA?ele dorite, deloc modeste. Pentru talentul AYi ambiA?ia de care dA? dovadA? zi de zi, Carina este noul caz selectat pentru a fi ajutat de Jurnalul de Fapte Bune. provera 10mg buy.

Text: Gabriel PeneAY

Fotografii: Gabriel PA?truA?

ai??zE2 ai??i?? E4ai???. Prima mutare de pe tabla de AYah. Apoi, dacA? adversarul nu realiza la timp, urmau rapid alte 3-4 mutA?ri AYi gata! AZl fA?ceai mat! O sA? vA? Ai??ntrebaA?i ce legA?turA? are AYahul cu povestea unei fetiA?e talentate la badminton. Are, pentru cA?, pe cA?nd avea 8 ani, micuA?a Carina BA?laAYa tocmai cA?AYtiga o competiA?ie de AYah organizatA? de CSAz OneAYti.

ai??zDupA? concurs eram pe-afarA?, mA? zbenguiam cu colegii, cA?nd un domn profesor a venit la mine AYi m-a Ai??ntrebat dacA? n-aAY vrea sA? fac badminton. MA? vA?zuse mai energicA?, probabilai???, povesteAYte Carina Ai??n timp ce cu privirea urmA?reAYte fluturaAYii loviA?i cu sete de colegii de antrenament de la lotul naA?ional U 15 (sub 15 ani).

Respectivul profesor era, de fapt, Mircea Agapi, antrenor emerit, director al clubului din OneAYti, vicepreAYedinte al FederaA?iei de specialitate AYi considerat ai??zpA?rintele badmintonului romA?nescai???. O personalitate binecunoscutA? Ai??n lumea sportivA?, care a pregA?tit-o la un moment dat pe Ai??nsA?AYi Nadia ComA?neci, despre care spune cA? ai??zjuca badminton cu mare plA?cereai???. Un om care AYi-a fA?cut o adevA?ratA? profesiune de credinA?A? AYi din a oferi, prin sport, prin badminton, o AYansA? ca aceea de care vorbeam la Ai??nceputul articolului: AYansa de a lupta cu un destin mai puA?in generos, AYansa de a-A?i crea unul diferit, mai bun.

AAYa a ajuns AYi Carina sA? beneficieze de aceastA? AYansA?, chiar dacA? mA?mica Ai??i rA?mA?sese paralizatA? exact dupA? naAYterea ei, iar ai??zlaptele AYi miereaai??? nu au curs niciodatA? prin viaA?a familiei. Nu AYtia nimic despre badminton, doar cA? se joacA? lovind cu niAYte rachete un fel de minge mai specialA? numitA? fluturaAY. Un an mai tA?rziu, este adevA?rat, un an cu antrenamente de AYapte ori pe sA?ptA?mA?nA?, Carina a devenit vicecampioanA? naA?ionalA? la categoria ei de vA?rstA?. Iar acum nici nu se mai imagineazA? fA?cA?nd altceva: ai??zDacA? nu aAY face badminton… hmm… nu, nu cred cA? existA? aceastA? posibilitateai???, spune rA?zA?nd, dar cu toatA? convingerea posibilA? la o fetiA?A? de 12 ani AYi jumA?tate. Nu Ai??i pare deloc rA?u cA? abia de-AYi mai aduce aminte mutA?rile de la AYah, cA? nu se mai joacA? deloc cu maAYinuA?ele ai??i?? ai??zeu preferam maAYinuA?ele, nu pA?puAYileai??? ai??i?? ori cA? nu s-a Ai??ndreptat cA?tre muzicA?, deAYi Ai??i place AYi astA?zi sA? mai cA?nte atunci cA?nd are timp ori starea necesarA?.

GABI8459

 

ViaA?a ei graviteazA? Ai??n jurul badmintonului, fie cA? se aflA? la OneAYti, fie aici, Ai??n BucureAYti, Ai??n cantonamentele lotului naA?ional din care face parte deja de doi ani. E vicecampioanA? naA?ionalA?, dupA? ce a pierdut finala, la mare luptA?, Ai??n faA?a unei colege de lot. ai??zDar am bA?tut-o Ai??n Cupa RomA?niei AYi am plA?ns de fericire dupA? aceeaai???, recunoaAYte Carina. Are Ai??n palmares, de asemenea, titluri la dublu fete AYi dublu mixt, precum AYi medalii la Balcaniade.

Printre picA?turi, Ai??i mai rA?mA?ne timp sA? vadA? AYi filme, dar AYi sA? urmA?reascA? ai??i?? uneori chiar din tribunA? ai??i?? partide de fotbal sau handbal. Dar visul ei cel mai important e legat de badminton, sport Ai??n care AYi-ar dori sA? ajungA? o bunA? antrenoare. PA?nA? atunci, loveAYte fluturaAYul cA?nd cu sete, cA?nd cu delicateA?ea unei execuA?ii de fineA?e AYi sperA? cA? Ai??AYi va Ai??mplini ambiA?iile, visurile. Iar prin asta, AYi-ar ajuta AYi mama sA? fie mA?car un pic mai sA?nA?toasA?. Pentru cA?, dupA? cum singurA? spune:

ai??zDe aAY ajunge campioanA? mondialA?, cred cA? mama s-ar face bine instantaneu!ai???.

cheap Flomax atarax pills GABI8585

ai??zAre Ai??ncredere Ai??n ea AYi Ai??n ce poate sA? realizezeai???

indian viagra pills.

ai??zBA?laAYa Carina este un nume pronunA?at tot mai des de specialiAYtii din badminton, sportiva noastrA? reprezentA?nd o adevA?ratA? revelaA?ie pentru mulA?i dintre aceAYtia.

Este reconfortant sA? vezi cA? Ai??n era strigA?telor AYi a pumnilor Ai??ncleAYtati existA? o jucA?toare atA?t deAi?? modestA?, cu atA?t bun simA?. Nu cedeazA? nimic, dar nu se dA? Ai??n spectacol AYi nu Ai??ncearcA? sA? intimideze. Este, Ai??ntr-adevA?r, durA?, neobositA?, concentratA?,Ai?? dar rA?mA?ne o fatA? simplA? AYi timidA?. De asemenea, este foarte ambiA?ioasA?, puternicA?, perseverentA?, dar, Ai??n acelaAYi timp, sensibilA? AYi principialA?. Are Ai??ncredere Ai??n ea AYi crede cA? orice AYi-ar propune are AYanse mari sA? realizeze. Din toate aceste motive AYi eu am aceeaAYi Ai??ncredere cA? va reuAYi AYA?-AYi atingA? visurile.ai???

Prof. Mircea Agapi, antrenor emerit ai??i?? antrenorul Carinei

Despre Jurnalul de fapte bune

Jurnal de fapte bune este un proiect derulat de AsociaA?ia Pentru Familie, cu sprijinul Caroli AYi Ai??n parteneriat cu Libertatea AYi FundaA?ia Ringier, prin care 16 de copii fA?rA? posibilitA?A?i materiale, dar cu performanA?e Ai??n sport, muzicA?, arte sau Ai??nvA?A?A?turA?, vor primi timp de un an burse lunare Ai??n valoare de 1.000 de lei.

foto buna2

 

ai??zSensibilA?, jucA?uAYA? AYi jovialA?, Carina ascunde o copilA?rie grea, din care rA?zbeAYte prin pasiunea pentru sport AYi carte. SperA?m ca bursa oferitA? Ai??n cadrul proiectului Jurnal de Fapte Bune sA? susA?inA? visul numA?rul unu al Carinei, participarea cu succes la Olimpiada 2020!ai???, spune Laura DuAYleag, directoarea AsociaA?iei Pentru Familie.