Daciana Ai??AYi trA?ieAYte copilA?ria pe scenA?

29 Jul 2015 23:00

Cea de-a AYaptea bursierA? a Jurnalului de fapte bune, Daciana Constantea, este deja o micA? vedetA? localA?, dupA? ce a adus acasA?, Ai??n CA?mpia Turzii, zeci de trofee de la concursuri de canto sau de majorete. Azi asta, la doar 11 ani.

CA?nd o vezi plecA?nd de la AYcoalA? cu ghiozdanul Ai??n spate, Daciana Constantea pare un copil obiAYnuit. CA?teva strA?zi mai Ai??ncolo, Ai??nsA?, cum ajunge la Clubul Copiilor sau la Palatul Cultural Ionel FloaAYiu, se transformA?, parcA? pe loc, Ai??ntr-o micA? vedetA?, cucerind scenele Ai??n timpul antrenamentelor pentru zecile de concursuri de canto sau de majorete care Ai??i umplu programul.

Daciana locuieAYte, Ai??mpreunA? cu bunica AYi cu mama ei, Ai??ntr-un apartament de douA? camere din CA?mpia Turzii. Aici s-a nA?scut, apoi AYi-a urmat familia pentru scurtA? vreme, Ai??n Ai??ncercA?rile unui trai mai bun, prin Portugalia AYi Spania, de unde a revenit Ai??nsA? dupA? divorA?ul pA?rinA?ilor. Viorica, mama Dacianei, gA?teAYte, spalA?, o duce la AYcoalA?, dar joacA? AYi rolul de manager, urmA?rind agenda naA?ionalA? AYi, mai nou, internaA?ionalA?, de concursuri potrivite fetiA?ei AYi ajutA?nd-o sA?-AYi completeze pagina de prezentare de pe Facebook.

De profesie asistentA? medicalA?, Viorica nu-AYi gA?seAYte de lucru Ai??ntr-un oraAY parcA? Ai??ncremenit dupA? falimentul combinatului de producere a sA?rmei. Astfel cA? trei generaA?ii au ajuns sA? trA?iascA? din pensia bunicii Vasilina, singura care are un venit lunar stabil Ai??n casA?, de 1.100 de lei. Ani la rA?nd, mama a fA?cut tot ce i-a stat Ai??n putere sA? gA?seascA? susA?inere pentru performanA?a Dacianei, apelA?nd la companii, autoritA?A?i, bisericA?, prieteni AYi, Ai??n ultimA? instanA?A?, chiar AYi la rezervele bunicii.

Daciana, vedeta din bucA?tA?rie

ai???AZncepuse de la grA?diniA?A? sA? frecventeze cursul de majorete, unde este, Ai??n prezent, cA?pitanul echipei. Cam Ai??n aceeaAYi perioadA?, Ai??ntr-o zi, dupA? antrenament, a auzit un cA?ntec, AYi-a pus un AYorA? de bucA?tA?rie AYi a Ai??nceput sA? cA?nte la lingura de lemn. Atunci am remarcat cA? are acest harai???, Ai??AYi aminteAYte Viorica.

De atunci, Daciana a Ai??nceput sA? ia lecA?ii de canto, iniA?ial la Clubul Copiilor, apoi, alA?turi de Cornel Pop, un fost angajat al teatrelor de revistA? din Cluj AYi ConstanA?a, la AYcoala sa Bella Musica. ai???Daciana avea voce, curaj AYi prezenA?A? scenicA?. Chiar de la prima audiA?ie, i-am spus imediat mamei cA? fata aceasta va face carierA? Ai??n muzicA?ai???, ne-a declarat Cornel Pop, cel care, de la bun Ai??nceput, a avut Ai??ncredere neA?A?rmuritA? Ai??n potenA?ialul acestui copil AYi care i-a AYi dat curajul de a se Ai??nscrie la concursuri serioase, la care, Ai??nainte, nici nu Ai??ndrA?znea sA? viseze. Primul trofeu a venit Ai??n 2010, la ai???Mamaia Copiilorai???.

daciana2

 

AZncurajatA? de acest prim succes, Daciana a Ai??nceput sA? participe tot mai des la competiA?ii: Ai??n doar doi ani, a mers la 32 de concursuri naA?ionale AYi internaA?ionale, de la care a plecat cu peste 60 de distincA?ii, diplome AYi cupe. Toate se regA?sesc acum Ai??n camera Ai??n care stau Daciana, mama AYi bunica: Ai??ntr-o vitrinA?, Ai??ntre pA?puAYile copilei AYi masa la care Ai??AYi face zi de zi lecA?iile.

AZntre pA?puAYi AYi festivaluri

DeocamdatA?, satisfacA?iile Dacianei sunt doar de ordin moral – trofee, diplome AYi cupe -, chiar dacA? participarea la concursurile internaA?ionale este costisitoare. PA?nA? acum, a fost Ai??n Malta, Italia sau Ai??n Cehia, de unde a p l e c a t acasA? cu premiul cel mare al unui festival din Praga, la care au luat parte circa 150 de concurenA?i. Abia la Ai??nceputul anului acesta, la BraAYov, la ai???Steaua CarpaA?ilorai???, micuA?a a cA?AYtigat AYi primii ei bani din muzicA?. ai???A primit 300 de lei AYi a fost foarte Ai??ncA?ntatA?ai???, Ai??AYi aminteAYte mama fetiA?ei, care AYi-ar dori Ai??nsA? sA? Ai??i poatA? oferi fiicei sale AYi cA?te o pauzA? din cA?nd Ai??n cA?nd. ai???Excursiile ei sunt doar la turnee, alte vacanA?e nu ne permitem. Aztiu cA? AYi-ar dori AYi sA? ia lecA?ii de pian, dar asta ne depA?AYeAYte posibilitA?A?ileai???, ne-a mai spus Viorica.

Are nevoie de cursuri AYi de A?inute de scenA?

Banii primiA?i din bursa oferitA? de Jurnalul de fapte bune vor fi cheltuiA?i pe educaA?ia muzicalA? a Dacianei. Mama fetiA?ei vrea sA? plA?teascA? AYi ore de pian, pentru dezvoltarea muzicalA? a micuA?ei artiste, AYi AYi-ar dori sA?-i poatA? oferi AYi o A?inutA?-douA? pentru concursuri. Momentan, Daciana se concentreazA? pe urmA?toarele concerte din A?arA?, dar, Ai??n toamnA?, va veni o adevA?ratA? provocare: sperA? sA? Ai??AYi permitA? sA? participe la concursul internaA?ional din ElveA?ia, unde a fost invitatA?.

DESPRE JURNALUL de FAPTE BUNE

Jurnal de fapte bune este un proiect derulat de AsociaA?ia Pentru Familie, cu sprijinul Caroli AYi Ai??n parteneriat cu Libertatea AYi FundaA?ia Ringier, prin care 30 de copii fA?rA? posibilitA?A?i materiale, dar cu performanA?e Ai??n sport, muzicA?, arte sau Ai??nvA?A?A?turA? vor primi timp de un an burse lunare Ai??n valoare de 1.000 de lei. PA?nA? acum, Ai??n cadrul programului au primit burse 7 copii cu aptitudini din cele mai diferite, de la Ai??not la informaticA?.

ai???Ne bucurA?m sA? fim alA?turi de Daciana AYi sA? Ai??i oferim sprijinul nostru la Ai??nceputul unei frumoase poveAYti de viitor! CompletA?m astfel filele Jurnalului de fapte bune cu un talent deosebit, care rA?zbeAYte Ai??mpotriva tuturor dificultA?A?ilor Ai??ntA?mpinate pe drumai???, a declarat Nadia MitricA?, Senior Category Marketing Manager Caroli.

Cum poA?i ajuta

IntrA? pe www.jurnaldefaptebune.ro AYi Ai??nscrie un copil talentat

DoneazA? Ai??n contul AsociaA?iei Pentru Familie RO30BRDE410SV21219904100, deschis la BRD

DoneazA? echipament sau instrumente Cum ne poA?i contacta SunA? la numerele de telefon 021.203.08.49 sau 021.332.75.96 ori trimite e-mail la contact@jurnaldefaptebune.ro.

deAi??Mihai Bacalu