AZn cA?utarea sunetului perfect

27 Jul 2015 17:31

Abia a Ai??mplinit 16 ani, dar AYtie exact ce vrea de la viaA?A?. PA?nA? va ajunge sA? cA?nte Ai??n Madison Square Garden, Ecaterina SA?lceanu, cea de-a 11-a bursierA? a Jurnalului de fapte bune, Ai??AYi dedicA? fiecare zi studiului viorii, ai???cel mai frumos instrument din lumeai???.

Cati, aAYa cum e alintatA? de toatA? lumea, spune cA? AYi-ar fi dorit sA? studieze muzica Ai??ncA? de cA?nd a intrat la AYcoalA?, dar pA?rinA?ii nu au reuAYit s-o Ai??nscrie la clasa de vioarA?, aAYa cA? a fost nevoitA? sA? aAYtepte Ai??ncA? un an. Un an petrecut ca pe ace.

ai???MA? atrA?sese din prima clipA?, le spuneam tuturor cA? nu existA? pe lume instrument mai frumos…ai???, spune fetiA?a, arA?tA?nd cu mA?ndrie spre vioara aaAYezatA? cu grijA? Ai??n colA?ul camerei. ai???Aceasta este vioara mea. Cel puA?in teoretic, pentru cA? Ai??ncA? nu am terminat de plA?tit ratele pentru ea. A costat 1.600 de euro AYi nu a fost nouA?, ceea ce este foarte bine, pentru cA?, de regulA?, cu cA?t e mai veche, cu atA?t e mai bunA?. E lucratA? manual, o bijuterie, nu am luat- o dintr-un magazin oarecareai???, continuA? ea.

Ca orice bijuterie, AYi-ar dori sA? se bucure de ea cA?t mai mult timp. ai???OricA?tA? grijA? Ai??i port, accesoriile nu mai sunt de prea bunA? calitate AYi mi-e teamA? sA? nu se strice. Aztiu cA? ar trebui s-o menajez, dar pentru asta aAY avea nevoie de un instrument pentru studiuai???, mai spune Cati. O vioarA? preA?ioasA?, aAYa cum este cea mA?nuitA? de Cati, trebuie sA? aibA? un cA?luAY (suportul pe care stau corzile) dintr-un lemn special, corzi din oA?el sau din intestine de oaie AYi un arcuAY perfect drept – din pA?cate, al ei e deja curbat.

bune bune bune

Toate aceste detalii, despre care mulA?i dintre noi nu au habar, Ai??nseamnA? sute, chiar mii de euro. Dar nu e deznA?dA?jduitA? de aceste sume. Ba din contrA?, AYtie cA? prin talentul ei uriaAY, dovedit de zeci de diplome, va convinge oamenii cA? meritA? sA? fie sprijinitA?. De altfel, cvartetul ai???Adolescentinai???, din care face parte alA?turi de alA?i trei colegi la fel de talentaA?i, c u l e g e premiu dupA? premiu AYi este solicitat la tot mai multe concerte AYi recitaluri.

Vrea pe marile scene ale lumii

clasa a IX-a la Colegiul NaA?ional de MuzicA? ai???George Enescuai??? din BucureAYti, este o elevA? exemplarA?, are numeroase premii AYi la arte plastice. DovadA? a ambiA?iei cu care priveAYte Ai??nainte, AYi-a fA?urit deja Ai??n minte viitorul, Ai??n detaliu: Ai??AYi doreAYte sA? aibA? posibilitatea sA? urmeze un faimos Conservator din Germania AYi apoi sA? Ai??AYi continue cariera atA?t cu cvartetul, dar AYi ca solistA?, membrA?, poate, a orchestrei din Berlin sau a celei din Viena. ai???AZmplinirea acestor speranA?e m-ar face cea mai fericitA? AYi cea mai mA?ndrA? din lume. DacA? s-ar adeveri, mA?car Ai??n parte…ai???, mA?rturiseAYte Cati.

Vrea sA?-AYi Ai??Ai??nnoiascA?Ai?? vioara

Cati e fericitA? cA? susA?ine recitaluri AYi concerte peste tot Ai??n A?arA?. Ba chiar, Ai??n curA?nd, va pleca alA?turi de colegii ei din cvartet Ai??n Austria, Ai??ntr-un schimb cultural de experienA?A?. AZn afarA? de faptul cA? e necesar sA?-AYi schimbe actualele accesorii de pe vioarA? pentru cA? sunt de calitate proastA? AYi sunetul nu ai???ieseai??? perfect, adolescenta are AYi grija A?inutelor de scenA?:

ai???Nu tot timpul ne acceptA? Ai??mbrA?caA?i Ai??n alb AYi negru, ne cer AYi rochiA?e de searA?, potrivite pentru locul unde avem recitalul. O astfel de A?inutA? costA? cA?teva sute de leiai???.

Azi principalul A?el este ca Ai??n curA?nd sA?-AYi poatA? cumpA?ra o vioarA? nouA?, de studiu, pentru a-AYi menaja instrumentul pe care Ai??l are acum AYi despre care spune cA? este perfect: ai???CA?nd testezi o vioarA? nouA?, simA?i dacA? ea e aleasa. AZn timp, cu cA?t te Ai??apropii Ai?? de ea, cu atA?t ai AYansa sA? atingi sunete mai apropiate de perfecA?iuneai???, ne-a dezvA?luit Cati.

DESPRE Ai??JURNALUL de FAPTE BUNEAi??

ai???Jurnal de fapte buneai??? este un proiect derulat de AsociaA?ia Pentru Familie, cu sprijinul Caroli AYi Ai??n parteneriat cu Libertatea AYi FundaA?ia Ringier, prin care 30 de copii fA?rA? posibilitA?A?i materiale, dar cu performanA?e Ai??n sport, muzicA?, arte sau Ai??nvA?A?A?turA? vor primi timp de un an burse lunare Ai??n valoare de 1.000 de lei.

ai???Un copil gingaAY, Ai??nzestrat cu mult talent AYi dA?ruire pe mA?surA? pentru pasiunea pe care o are. Drumul pe care a pornit este lung, plin de sacrificii, dar AYi cu multe satisfacA?ii care o motiveazA? sA? ajungA? pA?nA? la cele mai importante scene ale lumii. Suntem alA?turi de ea, avA?nd convingerea cA? vom avea o mare satisfacA?ie peste ani!ai???, spune Laura DuAYleag, directoarea AsociaA?iei Pentru Familie.

Cum poA?i ajuta

  • IntrA? pe www.jurnaldefaptebune.ro AYi Ai??nscrie un copil talentat
  • DoneazA? Ai??n contul AsociaA?iei Pentru Familie RO30BRDE410SV21219904100, deschis la BRD
  • DoneazA? echipament sau instrumente
  • Cum ne poA?i contacta – sunA? la numerele de telefon 021.203.08.49 sau 021.332.75.96

Autor:Ai??Alina VLAD