Mic la stat, mare la sfat

25 Jul 2015 11:59

Pe Marius Brabete toatA? lumea-l AYtie de MA?ruA?. Porecla i-au dat-o pA?rinA?ii Ai??ncA? din maternitate, cA?nd l-au vA?zut mic cA?t o neghinA?. Energic AYi ghiduAY, astA?zi, la 12 ani, face colecA?ie de medalii la informaticA? AYi matematicA? AYi plA?nuieAYte sA?-AYi scape familia de o viaA?A? plinA? de lipsuri materiale.

MA?ruA? a venit pe lume la AYapte luni, AYi, dacA? problemele i-ar fi ocolit familia, trebuia sA? mai aibA? un frA?A?ior. Maria, mama sa, nu e nici acum Ai??mpA?catA?, gA?ndindu- se cA? un moment de neatenA?ie, un mic incident, poate, a dus la pierderea fratelui… Din aceastA? tragedie s-a ivit, Ai??nsA?, ca un fluture din cocon, o splendoare de copil. Frumos AYi delicat ca o fatA?, dar aprig AYi agil ca un tA?nA?r copt la minte.

Pasionat Ai??n egalA? mA?surA? de calculator AYi dans, de Ai??not AYi compuneri literare, Ai??ngrozit de plictisealA?, ajunsese ca, la o vA?rstA? fragedA?, sA? nu mai aibA? ai???nici o zi fA?rA? o activitate extraAYcolarA?. Chiar AYi duminica se ducea la bisericA?, Ai??l ajuta pe preot cu pregA?tirile de dinainte de slujbA?ai???, Ai??AYi aminteAYte mama sa. Anii care s-au scurs, puA?ini la numA?r cA?A?i sunt, au mai cernut din mulA?imea de hobby-uri, pentru cA? ajunseserA? sA? se anihileze Ai??ntre ele.

AAYa cum s-a Ai??ntA?mplat chiar anul trecut, cA?nd a trebuit sA? se retragA? de la olimpiada de informaticA? de pe judeA?ul Giurgiu pentru cA? data de desfA?AYurare coincidea cu semifinalele Campionatului Mondial de dans Dance Star, unde se calificase. ai??zLa dans, eram parte a unei echipe, nu puteam sA? Ai??mi Ai??ncurc colegii, dar acesta a AYi fost momentul Ai??n care am decis sA? renunA? la performanA?a Ai??n dans AYi sA? mA? dedic cu totul informaticiiai???, spune MA?ruA? serios.

Marius a Ai??ncheiat semestrul I din acest an cu ai???10 pe linieai???. Cumva surprinzA?tor pentru un pasionat al materiilor cu profil real, a avut dintotdeauna calificative maxime la limba englezA? AYi la romA?nA?. ai???Recent, a fost lA?udat la AYcoalA? pentru o compunere descriptivA? despre Bucegi, o micA? lucrare de o sensibilitate aparte, care m-a surprins chiar AYi pe mine. Ca detaliu oarecum ironic, el nu a fost nici mA?car o singurA? datA? la munteai???, zA?mbeAYte mama.

GABI6577

FascinaA?ia numerelor

De ce informaticA?? Pentru cA?, pe cA?nd era la grA?diniA?A?, fA?cea calcule mentale de ordinul miilor, socotea fA?rA? dificultate cA?te minute sunt Ai??ntr-o sA?ptA?mA?nA? sau o lunA? AYi fA?cea descompuneri de numere. Azi pentru cA? sora sa a primit un calculator pe cA?nd el era Ai??ncA? bebeluAY AYi a fost reuAYea sA? termine fA?rA? probleme jocuri cu maAYini.

PA?rinA?ii au intuit cA? pot transforma entuziasmul lui pentru jocuri Ai??n ceva constructiv, iar participarea Ai??n cercul de informaticA? a fost lozul cA?AYtigA?tor. Devreme, Ai??n clasa I, a Ai??nceput cursuri de specialitate la Palatul Copiilor Giurgiu. Acolo a avut AYansa sA? o Ai??ntA?lneascA? pe profesoara care l-a luat sub aripa sa AYi care l-a ghidat spre atingerea performanA?elor de acum, Florina GogoaAYe. Cea care Ai??AYi aminteAYte azi cum, ai??zspre surprinderea mea, la 7 ani, MA?ruA? avea cunoAYtinA?e avansate de matematicA? AYi o gA?ndire algoritmicA?, ceea ce i-a permis ca, Ai??n cadrul cercului, sA? asimileze rapid limbajele de programare C AYi C++.

MA?ruA? cA?ntA?, danseazA?, programeazA? calculatoare… Dar ce nu AYtie sA? facA??!

A dat mereu dovadA? de multA? voinA?A? AYi tenacitate, iar progresele au fost evidente, dovadA? cA?, din clasa a II-a AYi pA?nA? acum, AYi-a realizat un portofoliu impresionant cu premiile obA?inuteai???. Pot aceste performanA?e garanta cA? Marius va ajunge un mare informatician, aAYa cum viseazA?? Da, dar cu anumite condiA?ii, crede Florina GogoaAYe.

La un concurs de informaticai??Y 2

Profesoara (care, Ai??n ziua redactA?rii materialului, tocmai pleca la Olimpiada NaA?ionalA? de InformaticA?, unde Marius reprezintA? judeA?ul Giurgiu), spune cA? ai???MA?ruA? are nevoie de pregA?tire suplimentarA? Ai??n cadrul unor cursuri specializate de programare, de un laptop AYi o tabletA?, de un kit de Lego pentru iniA?ere Ai??n senzori AYi roboticA?, dar AYi de cursuri de englezA?, finalizate cu un examen Cambridge, pentru a putea beneficia de oportunitA?A?ile educaA?ionale internaA?ionaleai???.

O familie de pus Ai??n ramA?

Marius e mezinul unei familii frumoase din Giurgiu, Ai??n care Ai??mparte atenA?ia pA?rinA?ilor cu anul II la Facultatea de Psihologie din BucureAYti AYi face zilnic naveta spre CapitalA?, chiar dacA? asta Ai??nseamnA? sA? se trezeascA?, zilnic, la 4 dimineaA?a. DupA? finalul facultA?A?ii, plA?nuieAYte sA? se Ai??ntoarcA? Ai??n Giurgiu AYi sA? devinA? o profesoarA? aAYa cum ne-am dori cu toA?ii pentru copiii noAYtri. Azi mama lor a fost cadru didactic, ceea ce poate explica buna creAYtere AYi performanA?a copiilor.

Conjunctura a fA?cut ca, dupA? naAYterea fetei, sA? renunA?e la carierA? pentru a se dedica familiei. La rA?ndul sA?u, tatA?l este pensionat medical. Azi totuAYi, deAYi uneori viaA?a de zi cu zi reprezintA? un sport extrem, emanA? cu toA?ii o seninA?tate AYi o unitate care compenseazA?, poate, pentru restul lipsurilor.

GABI6620

ai??zE adevA?rat cA? mama s-a sacrificat pentru noi AYi realizez cA? nu aAY fi reuAYit sA? ajung unde sunt acum fA?rA? sprijinul ei. MA?ruA? e mai independent AYi curajos, se implicA? AYi e activ atA?t la AYcoalA?, cA?t AYi Ai??n afara ei, AYtie sA? se bucure de timpul liberai???, spune Evi. ai??zEu zic cA? Ai??mi trA?iesc copilA?ri a aAYa cum ar trebuiai???, spune Marius , amintindu-AYi de verile Ai??n care Ai??mpreunA? cu prietenii din cartier AYi-au terorizat vecinii furA?nd ba corcoduAYe, ba caise, ba mere.

UitA?ndu-te la el, la amestecul de seriozitate, inocenA?A? AYi ghiduAYenie care-i compun personalitatea, nu are cum sA? nu-A?i treacA? prin minte cA?, cine AYtie, atA?ta energie, creativitate AYi diversitate de interese erau, poate, hA?rA?zite pentru doi copii, nu doar pentru unul.

PUTEREA EXEMPLULUI

Multimplu olimpic internaA?ional la informaticA?, fost student la MIT, fost angajat Google, fondator al site-ului dexonline.ro, CA?tA?lin FrA?ncu este unul dintre informaticienii la a cA?ror carierA? Marius poate spera pe viitor. AZncercA?nd sA?-l pregA?teascA? pe micul olimpic pentru anii urmA?tori, CA?tA?lin apreciazA? cA? ai???un elev de gimnaziu cu unul-doi ani de experienA?A? Ai??n informaticA? poate deja sA? programeze jocuri rudimentare sau alte programe din care el Ai??nvaA?A?, dar cu care se AYi distreazA?.

GABI6566

TrecA?nd de partea amuzantA?, realitatea e cA? informatica necesitA? o putere de abstractizare care trebuie antrenatA? cA?t mai timpuriu. Programele de calculator trebuie scrise Ai??n limbaje extrem de riguroase AYi nu le poA?i scrie dacA? Ai??nsA?AYi mintea ta nu este riguroasA?. De aceea, un indiciu cA? un elev are talent la informaticA? este doar un Ai??nceput. Talentul trebuie antrenat AYi structurat cu sute AYi mii de ore de predare AYi de practicA?.ai???

Bursa oferitA? de Jurnalul de Fapte Bune va reprezenta, sperA?m, impulsul. Talentul nu A?ine cont de bugetul familiei.

Despre Jurnalul de fapte bune

Jurnal de fapte bune e un proiect derulat de AsociaA?ia Pentru Familie, cu sprijinul Caroli AYi Ai??n parteneriat cu Libertatea AYi FundaA?ia Ringier, prin care 30 de copii fA?rA? posibilitA?A?i materiale, dar cu performanA?e Ai??n sport, muzicA?, arte sau Ai??nvA?A?A?turA?, vor primi timp de un an burse lunare Ai??n valoare de 1.000 de lei.

ai???MA?ruA? AYtie cA?, peste ani, cA?nd va fi Ai??mare AYi bine pregA?titAi??, va avea o afacere Ai??n domeniul informaticii, reuAYind astfel sA?-AYi ajute familia. Credem Ai??n visul lui AYi Ai??l susA?inem din toatA? inima! Pagina Ai??MA?ruA?Ai?? din Jurnalul de fapte bune va avea culorile succesului, iar noi, toA?i cei care i-am fost alA?turi, vom fi mA?ndri. Hai MA?ruA?!ai???, spune Laura DuAYleag, directoarea AsociaA?iei Pentru Familie.

Cum poA?i ajuta

  • AZnscrie un copil care are nevoie de ajutorul nostru pe www.jurnaldefaptebune.ro.
  • DoneazA? Ai??n contul AsociaA?iei Pentru Familie RO30BRDE410SV21219904100, deschis la BRD
  • DoneazA? echipament sau instrumente
  • Pentru a ne contacta, sunA? la numA?rul de telefon 021.203.08.49 sau 021.332.75.96 ori trimiteAi??e-mail laAi??contact@jurnaldefaptebune.ro.