Mica balerinA? care vrea sA? cucereascA? lumea mare a baletului

19 Nov 2015 9:08

Ca mai toate fetiA?ele de o AYchioapA?, Alina Sorescu Ai??AYi dorea de micA? sA? ajungA? balerinA?. Primii paAYi Ai??n acest sens i-a fA?cut abia pe la nouA? ani, cA?nd o salA? de balet a fost deschisA? Ai??n micul sA?u orA?Ei??el. A fost prima care s-a Ai??nscris. Acum, este printre primele balerine de vA?rsta ei din A?arA?.

de CA?tA?lin Schipor

Alina Ioana Sorescu are 14 ani Ei??i chiar dacA? face balet de doar Ei??ase ani, a reuEi??it performanEi??e pe care nu le ating alte fete ce au Ai??nceput acest dans de la vA?rste mai fragede. ai??zDansa de micA?, la noi Ai??n toatA? lumea are aceastA? pasiune. Eu dansam Ei??i cA?nd eram Ai??nsA?rcinatA? cu eaai???, povesteEi??te rA?zA?nd mama Alinei, Mihaela, de la geamul casei din Techirghiol.

ai??zOricine o vede Ai??AYi dA? seama cA? atunci cA?nd danseazA?, transmite emoEi??ie, se dA?ruieEi??te Ai??ntru totul momentului. Are un talent nativ pentru artA? AYi sporturi, iar dansul le combinA? armonios pe amA?ndouA?.ai???

AZAYi aminteAYte cum Ai??ncA? din primii ani din viaEi??A? Ai??AYi Ai??nsoEi??ea sora mai mare, Alexandra, la un ansamblu de dansuri turceEi??ti din localitate, Sureya, unde a Ai??nceput Ei??i ea sA? aparA? pe scenA? pe cA?nd avea patru ani. A Ai??ncercat Ei??i dansuri de societate, AYi dansuri populare, ba chiar Ei??i handbal. AZn sufletul ei, Ai??nsA?, tA?njea dupA? balet, chiar dacA? Ai??AYi pierduse speranA?a cA? va ajunge sA? meargA? vreodatA? pe poante, din cauza distanA?ei faA?A? de ConstanA?a AYi a costurilor de transport, pe care familia nu le putea acoperi. Doar cA? soata i-a fA?cut o surprizA? plA?cutA?.

ai??zAveam 9 ani cA?nd am auzit cA? deschide cineva o salA? de balet la noi aici. Am fost prima acoloai???, Ai??Ei??i aduce aminte Alina.

DupA? doar un an de balet, Ai??n clasa a V-a a fost admisA? la Colegiul NaEi??ional de Arte ai??zRegina Mariaai??? din ConstanA?a, la clasa de coregrafie. Pasiunea Ei??i dA?ruirea cu care dansa au compensat lipsa de experienA?A?, AYi Ai??n scurt timp se numA?ra deja printre cele mai bune eleve. I-a atras astfel atenA?ia profesoarei Carmen Chilea, directoarea adjunctA? a Colegiului, cu care a Ai??nceput sA? o pregA?teascA? intens. Acum, se antreneazA? timp de 14 ore pe sA?ptA?mA?nA?. AZn general, pleacA? de acasA? la 10 dimineaA?a AYi ajunge seara dupA? 7, iar pauzA? de la antrenamente face doar Ai??n zilele de duminicA? – dar Ei??i atunci mai repetA? acasA? Ai??n scurtele pauze de Ai??nvA?Ei??at la materiile de la Ei??coalA?.

Alina Sorescu (16)_696x1050

Planurile mari ale unei mari balerine

CA?nd a ales acest drum, familia a fost conEi??tientA? de sacrificiile ce urmau, dar au susEi??inut-o fA?rA? regrete. Ai??Ca sA? o ajute sA? Ai??AYi Ai??ndeplineascA? visul – sA? vegheze atent asupra dezvoltA?rii fetiA?ei AYi o Ai??nsoA?eascA? la antrenamente – mama sa nu s-a mai angajat, tatA?l fiind singurul suport financiar al familiei. Una dintre investiA?iile cel mai greu de susA?inut Ai??n balet este vestimentaA?ia: Ai??n general, fiecare spectacol sau concurs presupune Ei??i o nouA? rochiEi??A?. E?i nu sunt deloc ieftine.

ai??zPrima rochie a fost cea pentru celebrul rol Paquita. Fiind primul balet important Ai??n care avea rol principal, am vrut sA? fie ceva deosebit AYi sA? nu ne uitA?m la bani, chiar dacA? a costat 750 de lei. De atunci, Ai??nsA?, am Ai??nceput sA? mai Ai??ntrebA?m Ai??n stA?nga Ei??i Ai??n dreapta cum am putea reduce costurile, iar soluA?ia gA?sitA? este sA? venim la BucureEi??ti sA? cumpA?rA?m materialele, costumaA?iile fiind apoi realizate de o croitoreasA? care ne ajutA?ai???, mA?rturiseAYte Mihaela Sorescu.

Oricum, eforturile au dat rezultatele dorite, iar rolul Paquitei din actul 4 al piesei de balet i-a adus locul I la acel concurs.

2014-05-26 22.47.50

PA?nA? acum, Alina a strA?ns mai bine de 15 costume Ei??i le Ei??tie pe fiecare Ai??n parte, la ce piesA? le-a purtat Ei??i ce premii i-au adus. Iar premiile sunt multe, atA?t Ai??n A?arA?, cA?t AYi Ai??n strA?inA?tate. Pe termen lung, plA?nuieAYte sA? urmeze Facultatea de Coregrafie, apoi Ai??AYi doreAYte sA? plece o vreme Ai??n afara A?A?rii, sA? danseze, la un moment dat, pe scenele din FranA?a AYi Spania. La un moment dat, ar vrea sA? se Ai??ntoarcA? Ai??n A?arA? AYi sA? Ai??AYi deschidA? propria salA? de balet, unde sA? poatA? Ai??ndruma copiii pasionaEi??i asemenea ei. PA?nA? atunci, A?elul cel mai mare, din punct de vedere Ei??colar, este obA?inerea locului fruntaAY la Olimpiada NaEi??ionalA? de Coregrafie. Mai e doar un pas pA?nA? acolo: anul trecut, Alina s-a clasat pe locul II la nivel naA?ional.

De ce are nevoie Alina

  • Are nevoie permanentA? de poante Ei??i costume. Numai o pereche de poante costA? 50 de euro, Ei??i schimbA? cA?te una la 2-3 luni, dupA? ce ai??zle munceEi??te de nu mai rA?mA?n Ai??ntregi.ai???
  • Abonament pentru transport Ai??n comun de la Techirghiol la ConstanA?a
  • Bani necesari pentru deplasarea Ei??i cazarea la concursuri Ei??i olimpiade

ai??zEste un copil inteligent, extrem de devotat dansului, tenace. Este dotatA? nativ, dar AYi munceEi??te foarte mult, adesea lA?sA?nd la o parte plA?cerile copilA?riei, AYi are rezultate bune AYi la AYcoalA?. MeritA? tot ajutorul nostruai???

Carmen Chilea, profesoara Alinei

Alina Sorescu (21)_1585x1050

Despre Jurnalul de Fapte Bune

Jurnal de fapte bune e un proiect derulat de AsociaEi??ia Pentru Familie, cu sprijinulAi??Caroli Ei??i Ai??n parteneriat cu Libertatea Ei??i FundaEi??ia Ringier, prin care 16 deAi??copii fA?rA? posibilitA?Ei??i materiale, dar cu performanEi??e Ai??n sport, muzicA?, arteAi??sau Ai??nvA?Ei??A?tura, vor primi timp de un an burse lunare Ai??n valoare de 1.000 lei.

ai???Pentru a ajunge un nume Ai??n acest dans atA?t de armonios este nevoie de multA? graA?ie, pasiune AYi talent, iar Alina posedA? din plin aceste calitA?A?i. AZi susA?inem visul de a ajunge unul dintre vA?rfurile baletului romA?nesc, avA?nd convingerea cA? bursa oferitA? Ai??n cadrul Jurnalului de Fapte Bune Ai??i va oferi sprijinul necesar realizA?rii marilor performanA?e Ai??n acest domeniuai???, spune Laura DuAYleag, directoarea AsociaA?iei pentru Familie.