Natalia Jureschi-Gheorghe, antrenoarea marilor Ai??notA?tori de mAi??ine

18 Dec 2015 12:10

fenazopiridina amitriptyline online uk. . DacA? valoarea nu A?ine de numA?rul anilor, atunci, cu siguranA?A?, acesta este generic nolvadex AYi cazul Nataliei Jureschi-Gheorghe, profesoarA? de Ai??not la Colegiul NaA?ional ai??zEmil RacoviA?A?ai??? din BucureAYti. PerformanA?ele copiilor pe care Ai??i antreneazA? sunt cea mai bunA? mA?rturie pentru priceperea AYi dedicarea unui om care, la doar 35 de ani, reuAYeAYte sA? transmitA? elevilor ei AYtiinA?a, dar AYi voinA?a de a reuAYi sA? facA? performanA?A?, sA? fie printre cei mai buni din generaA?ia lor. Totul Ai??n cadrul unei discipline ce Ai??nseamnA? mai mult decA?t un simplu sport, Ai??nseamnA? o ai??zconstrucA?ieai??? fizicA?, dar AYi educaA?ionalA?, chiar un mod de viaA?A?. Pentru toate acestea, Natalia Jureschi-Gheorghe este noul Ai??ndrumA?tor de talente recompensat cu un Premiu de ExcelenA?A? de cA?tre Jurnalul de Fapte Bune.

de Gabriel PeneAY

Nu este o regulA? sA? fii un sportiv cu mari performanA?e pentru a deveni un antrenor de excepA?ie. ConteazA? Ai??nsA? sA? respiri aerul acelui sport, sA? Ai??i AYtii ai??zbucA?tA?riaai???, resorturile intime, trA?ind din interior, ca sportiv, toate mecanismele fine pe care el le presupune. Apoi, neapA?rat, sA? iubeAYti ceea ce faci. Antrenoratul nu e un serviciu la care mergi vrA?nd-nevrA?nd, dupA? care spargi uAYa, preocupat doar de problemele strict personale.

E o vocaA?ie, e un destin Ai??n care propria viaA?A? devine, cumva, un ai??zaccesoriuai??? al misiunii asumate: aceea de a scoate la ivealA? AYi de a pregA?ti cA?t mai bine copiii AYi tinerii ce viseazA? sA? facA? performanA?A? Ai??n acel domeniu. NA?scutA? Ai??n BucureAYti, Natalia Jureschi-Gheorghe a copilA?rit Ai??n preajma Stadionului NaA?ional, aAYa cum se numeAYte el azi. Dar Ai??ntA?lnirea cu Ai??notul s-a Ai??ntA?mplat datoritA? intrA?rii ei ca elevA?, chiar din clasa I, la Liceul Industrial nr.37, actualul Colegiu NaA?ional ai??zEmil RacoviA?A?ai???. ai??zCred cA? a fost AYi o combinaA?ie cu faptul cA? mama se temea teribil de apA?. AAYa cA? trebuia ca mA?car fiica ei sA? depA?AYeascA? fobia aceastaai???, mA?rturiseAYte profesoara.

Dar a mai fost ceva. Ceva ce A?ine tot de vocaA?ia aceea a antrenoratului. AZntA?nirea cu doamna Doina Sava, chiar atunci, Ai??n primul an de AYcoalA?, ai??zun antrenor excepA?ionalai???, aAYa cum o caracterizeazA? Natalia Jureschi. Din clipa aceea, Ai??notul a devenit o parte importantA? a existenA?ei copilei de atunci. Mai tA?rziu, avea sA? devinA? Ai??nsA?AYi viaA?a ei. RecunoaAYte cA? nu a avut mari performanA?e ca sportivA?:

ai??zAm fost o elevA? foarte silitoare, o sportivA? dedicatA?, dar din pA?cate nu am avut probabil nici talentul necesar AYi nici “tA?ria” unui sportiv de mare performanA?A?. Am fA?cut Ai??not pentru plA?cerea de a face sport AYi pentru bucuria de a face parte dintr-un grup de oameni speciali (am fost colegA? cu DragoAY Coman si Cezar BA?diA?A?, care aveau sA? ajungA? mai tA?rziu chiar AYi finaliAYti olimpici), dar AYi datoritA? antrenoarei mele. Ca rezultate personale, la seniori nu mA? pot lA?uda decA?t cu locuri Ai??n primii 5 la nivel naEi??ional, la probele de rezistenEi??A?Ai?? – 400 Ai??si 800 liber – AYi locul 3 la 200 spate, dar am fost medaliatA? cu Ei??tafeta la numeroase competiA?ii.ai???

Antrenorul nu este nici frate, nici prieten

GA?ndul antrenoratului s-a cuibA?rit Ai??n ea, probabil mai ales datoritA? mentorului deosebit pe care ea Ai??nsA?AYi l-a gA?sit Ai??n profesoara Doina Sava ai??i?? Ai??ncA? din AYcoala primarA?. ai??zEram clasa a IV cA?nd am susEi??inut sus AYi tare Ai??n faA?a pA?rinA?ilor cA? vreau sa devin antrenor. Azi… am reuEi??it!ai???. Iar pentru asta a absolvit Facultatea de EducaA?ie FizicA? AYi Sport, specializarea nataA?ie, fireAYte, iar din anul 2003 a devenit profesor-antrenor la clasa de Ai??not din cadrul Colegiului NaA?ional ai???Emil RacoviA?A?ai???, locul Ai??n care debutase propria ei poveste de dragoste cu acest sport.

Natalia Jureschi-Gheorghe, la recentele campionate de la PiteAYti, Ai??mpreunA? cu componenA?ii AYtafetei de 4x50 m, dupA? obEi??inerea medaliei de aur si a unui nou record naEi??ional, categoria ai??zbA?ieEi??i 13 ani!. De la stA?nga la dreapta: Gabriel Hliban, Razvan Rath, David Rusu, Vincentzo Popa.

Natalia Jureschi-Gheorghe, la recentele campionate de la PiteAYti, Ai??mpreunA? cu componenA?ii AYtafetei de 4×50 m, dupA? obEi??inerea medaliei de aur si a unui nou record naEi??ional, categoria ai??zbA?ieEi??i 13 ani!. De la stA?nga la dreapta: Gabriel Hliban, Razvan Rath, David Rusu, Vincentzo Popa.

Se poate mA?ndri cu rezultate excepA?ie, dacA? ne gA?ndim cA? din grupa ei de 20 de copii, 14 sunt medaliaA?i la competiA?ii de nivel naA?ional la categoriile lor de vA?rstA?. Printre ei se aflA?, de exemplu, Vincentzo Popa, RA?zvan Rath, Maria Burlacu, toA?i trei campioni naA?ionali, ori Sabina Tudorache, campioanA? AYcolarA?, dar AYi Rebecca Chelu, deja bursierA? a Jurnalului de Fapte Bune. Azi chiar zilele trecute AYtafeta de 4×50 bA?ieA?i, formatA? din Popa AYi Rath, pomeniA?i mai sus, cA?rora li s-au adA?ugat Gabriel Hliban AYi David Rusu, a cA?AYtigat medalia de aur la Campionatele de Politalon de la PiteAYti, categoria ai??zbA?ieA?i 13 aniai???. Ba chiar cu un nou record naA?ional. Iar aceasta este, de fapt, rA?splata pentru un profesor, pentru un antrenor.

ai??zChiar dacA? pare un cliAYeu, pentru mine Ai??notul reprezintA? un mod de viaA?A?. Nici nu mai A?in minte zilele Ai??n care sA? nu fi avut nimic Ai??n comun cu Ai??notul. El a fost AYi este, pentru mine, AYi sport, AYi trA?ire. AYi emoA?ie, AYi Ai??mplinire profesionalA?. Antrenoratul mi-a dat Ei??ansa sa lucrez cu copii talentaA?i, sA? obEi??in rezultate bune, sA? Ai??mi demonstrez cA? limitele pot fi depA?Ei??iteai???, spune Natalia Jureschi-Gheorghe.

AlA?turi de Rebecca Chelu, bursiera Jurnalului de Fapte Bune

AlA?turi de Rebecca Chelu, bursiera Jurnalului de Fapte Bune

ai??zFilosofiaai??? ei pedagogicA? nu este de tipul celei Ai??n care profesoara, antrenoarea se transformA? Ai??ntr-un soi de sorA? mai mare sau de prietena cea mai bunA? a unor, la urma urmei, copii. ai???RelaA?ia dintre mine AYi sportivi este strictA?, cu reguli de disciplinA?, uneori poate exagerate, dar AYi cu momente de relaxare si detensionare. Consider cA? o relaA?ie apropiatA? nu poate exista decA?t dupA? vA?rsta pubertA?Ei??ii, cA?nd ei AYi-au format deja un bagaj de deprinderi comportamentaleai???, adaugA? profesoara. Ca Ai??n orice domeniu, existA? greutA?A?i, existA? lipsuri ai??i?? mai ales materiale ai??i?? dar, cumva, mai existA? AYi acel ai??zcevaai??? miraculos ce a fA?cut ca RomA?nia sA? mai dea lumii, Ai??n continuare, sportivi de valoare mondialA?. Iar acel ai??zcevaai??? se aflA?, dincolo de talentul indiscutabil al multor copii, Ai??n pasiunea, dedicarea AYi competenA?a unor antrenori de talente, aAYa cum ne place sA? Ai??i numim. AAYa cum este AYi Natalia Jureschi-Gheorghe.

  nolvadex reviews