Profesoara Loredana Azain, dascA?lul unor suflete de copii

5 Jan 2016 10:23

Sunt profesoriAi?? care au o vocaA?ie specialA?: aceea de a Ai??ncuraja, de a scoate la luminA? talentele copiilor cu care interacA?ioneazA?. Sunt dascA?li, Ai??n sensul adA?nc de odinioarA? – considerat astA?zi Ai??nvechit de mulA?i – dar care a construit caractere AYi destine deosebite de-a lungul istoriei Ai??nvA?A?A?mA?ntului romA?nesc. Un astfel de dascA?l, aAYa cum Ai??i place ei Ai??nseAYi sA? se considere, este Loredana Azain, profesoara de istorie AYi culturA? civicA? cA?reia Jurnalul de Fapte Bune Ai??i acordA? un Premiu de ExcelenA?A? la acest Ai??nceput de an.

de Gabriel PeneAY

CA?nd Ai??AYi priveAYte elevii, profesoara de 40 de ani din CAi??mpulung Muscel se gA?ndeAYte la Beethoven. Ei, o sA? spuneA?i, ce legA?turA? poate exista Ai??ntre cele douA?? Uite cA? poate exista, dacA? ne gA?ndim la cuvintele celui supranumit ai??zTitanul din Bonnai???: ai??zNu cunosc alt semn al superioritA?A?ii decA?t bunA?tateaai???.

BunA?tatea aceea ce te face sA? cauA?i diamantul ascuns AYi neAYlefuit din orice om, din orice copil, ce te face sA? Ai??A?i dedici energia, timpul, sufletul, viaA?a Ai??nsA?AYi acelei munci incredibil de dificile, dar cu satisfacA?ii ce nu pot fi niciodatA? cuantificate Ai??n bani.

NA?scutA? Ai??n CA?mpulung, Loredana Azain a urmat cursurile FacultA?A?ii de istorie, primul loc de muncA? Ai??n noua carierA? fiind Ai??ntr-o AYcoalA? din oraAYul natal unde erau AYi mulA?i copii instituA?ionalizaA?i. ai??zAici, probabil, am Ai??nvA?A?at sA? apreciez valoarea AYi darul fiecA?rui copil, oricare ar fi mediul din care provine elai???. A cunoscut apoi AYi realitA?A?ile din AYcolile din mediul rural, dar AYi pe cele din colegii naA?ionale cu pretenA?ii.

ai??zAm descoperit cA? relaA?ia cu elevii trebuie sA? fie una de parteneriat. Unul onest, Ai??n care fiecare parte Ai??AYi A?ine cuvA?ntul dat AYi, mai ales, dA?ruieAYte ceva. Probabil aceasta e cheia relaA?iei bune cu elevii mei. Copilul tA?nA?rul, adolescentul cu care un profesor lucreazA?, nu este doar un Ai??bureteAi?? ce poate absorbi informaA?ii unde profesorul sA?Ai?? Ai??AYi verse cunoAYtinA?ele, ci are AYi probleme, griji, gA?nduri AYi trA?iri ce trebuie sA? fie Ai??nA?elese AYi de adultul educator. AtA?t specificul unor vA?rste, dar mai ales multiplele probleme sociale te determinA? ca profesor ai??i?? sau ar trebui sA? te determine – sA? fii mult mai atent la situaA?ia generalA? a copilului, pentru cA? altfel nu vei obA?ine, pu AYi simplu, acordul lui Ai??n a Ai??nvA?A?a AYi a colabora cu tineai???.

Loredana Azain

Responsabilitatea faA?A? de copii

La ora actualA?, la Liceul cu Program Sportiv din CA?mpulung, profesoara Azain are sub Ai??ndrumare peste 400 de elevi,Ai?? de la clasa a V-a pA?nA? la a XII-a ce provin din toate mediile.

ai??zSunt AYi copii cu 7-8 fraA?i sau care trA?iesc Ai??n condiA?ii materiale greu de Ai??nchipuit, dar AYi alA?i copii care, poate, primesc de la pA?rinA?i chiar mai mult decA?t ei Ai??nAYiAYi AYi-ar dori ori ar avea nevoie. Istoria AYi cultura civicA? pe care le predau permit o interacA?iune mai mare cu ei, cu modul lort de a gA?ndi. E foarte greu sA? vezi copii minunaA?i, valoroAYi, dar cu probleme sociale, materiale, ce Ai??i priveazA? de reuAYite pe mA?sura valorii, talentului AYi dA?ruirii lor. Tocmai de aceea e AYi datoria, dar AYi bucuria mea de a Ai??ncerca sA?-i ajut Ai??n orice mod e posibil. Inclusiv propunA?ndu-i pentru burse de felul celor date de campania dumneavoastrA?, o iniA?iativA? remarcabilA?, de altfel. De noi, cei maturi, depinde dacA? drumul unor asemenea copii va duce, Ai??ntr-o zi, la victorii, Ai??n sensul cA?AYtigA?rii unui destin care, altfel, s-ar pierde sau la Ai??nfrA?ngeri dureroase Ai??n bA?tA?lia cu greutA?A?ile AYi chiar nedreptA?A?ile vieA?iiai???.

prednisone pills ortho tri cyclen without prescription.

DiferenA?a mare dintre dascA?l AYi profesor

Profesoara Azain este mai mult decA?t un profesor pentru elevii ei.
alli available uk.

ai??zTitulatura aceasta de Ai??profesorAi?? mi se pare cam rece, cam impersonalA?, aAYa. Mie imi place mai mult denumirea de Ai??dascA?lAi??, ce cuprinde Ai??n sine mult mai multe posturi ale omului de la catedrA?: AYi profesorul, fireAYte, dar AYi fratele sau sora, colegul sau prietenul ce trebuie sA? le fii elevilor tA?i. Copiii sunt cel mai de preA? dar al lui Dumnezeu pentru pA?rinA?ii lor. Cum trebuie, deci, sA? fie un profesor pentru ca aceAYti pA?rinA?i sA?-A?i Ai??ncredinA?eze acea parte a comorii lor ai??i?? educaA?ia copiilor ai??i?? AYi sA? aibA? Ai??ncredere cA? Ai??i vei conduce pe cA?rA?rile bune, nu greAYite? CA?t de pregA?tit profesional trebuie sA? fii, dar AYi cA?t de OM? Din clipa Ai??n care Ai??nA?elegi aceastA? Ai??ntrebare, cA?nd ai AYi rA?spunsul corect la ea, devii din profesor… dascA?l. AAYadar, pe mine, Ai??a fi dascA?lAi?? mA? Ai??mplineAYte AYi nu aAY fi vrut sA? fac nimic altceva pe lume chiar dacA?, fireAYte, poate sunt lucruri pe care le puteam face chiar AYi mai bine. Dar sA? fii dascA?l e o vocaA?ie, nu o meserie. Altfel, rA?mA?i doar un om care merge la un serviciu,Ai?? ca profesor. Azi cam atA?tai???.

Prof. Azain cu o parte dintre elevi

CA?nd Ai??AYi priveAYte elevii, profesoara Loredana Azain nu le vede doar prezentul, ci AYi posibilul lor viitor. Pe care Ai??l sperA? pentru toA?i mult mai bun decA?t premisele iniA?iale date de situaA?ia socialA?, materialA? a acelor copii, a familiilor lor. Pentru asta a AYi propus aproape 20 de copii cu multiple AYi diverse talente pentru a fi bursieri ai Jurnalului de Fapte Bune. Pentru cA? AYtie cA? pentru a primi, trebuie sA? AYi dA?ruieAYti… buy atarax