Azi-a gA?sit refugiul AYi energia Ai??n muzicA?

11 Nov 2015 16:21

La prima vedere, Gabriel Cojocaru pare un adolescent ca oricare altul, cu problemele AYi bucuriile vA?rstei de 15 ani. Privind de mai aproape Ai??nsA?, descoperim un tA?nA?r care a atins aceastA? normalitate cu sprijinul bunicilor AYi al pasiunii nestrA?mutate pentru muzicA?. Mai exact, pentru clarinet. AZn continuare, povestea noului bursier al campaniei Jurnal de Fapte Bune.

de Tudor Chiriac

Pasiunea pentru muzicA? i-a fost insuflatA? lui Gabriel de cA?tre bunici, cei care Ai??l cresc cu dragoste AYi dedicare nestrA?mutatA? Ai??ncA? de la vA?rsta de un an. DupA? ce a deprins tainele pianului, a fost o vreme tentat de vioarA?, dar pA?nA? la urmA? a ales clarinetul, cA?ndva Ai??n clasa a V-a. Un profesor Ai??ndrumA?tor le spusese bunicilor cA? bA?iatului i s-ar potrivit cel mai bine un instrument de suflat. Nu au stat pe gA?nduri, decizie de care se bucurA? AYi acum, pentru cA?, Ai??ntre timp, Gabriel a terminat pe podiumul a zecile de concursuri de clarinet la care a luat parte – ceea ce l-a impulsionat sA? viseze cA?, Ai??ntr-o zi, va umple de aplauze marile sA?li de concerte ale lumii.

ai??zCe AYtiu sigur este cA? voi da la Conservator, apoi, mA?car cA?A?iva ani, sper sA? lucrez Ai??ntr-o filarmonicA?, una de prim rang, cum este cea din Viena. Apoi, aAY vreau sA? devin profesor, sA? mA? Ai??ntorc AYi sA? predau aici, unde am Ai??nvA?A?at AYi euai???, Ai??AYi Ai??nAYirA? Gabriel planul ca AYi cum ar fi note pe un portativ imaginar Ai??n faA?a ochilor.

Profesorul sA?u, pe care bunicul Ai??l considerA? deja membru al familiei, crede cA? bA?iatul are tot ce trebuie pentru a-AYi urma fidel planurile.

ai??zEste un adolescent extraordinar de cuminte, muncitor AYi care dA? dovadA? de un talent AYi o perseverenA?A? ieAYite din comun. Este un copil care nu vA?d sA? aibA? limiteai???, spune Costel DruA?u, profesorul prin mA?na cA?ruia au trecut zeci de tineri cu pasiune pentru muzicA?, toA?i premianA?i, bursieri AYi apoi angajaA?i la mari filarmonici.

Azi Adrian MoroAYanu, corepetitorul cu care Gabriel lucreazA? zilnic, AYtie cA? are de-a face cu ai??zun tA?nA?r de perspectivA?, ce va deveni tot mai bun. Are tot ce Ai??i trebuie pentru acest lucru AYi sprijinul familiei pentru astaai???.

AlA?turi de bunicii sA?i

Bunicii merg cu schimbul Ai??n deplasA?ri

Bunica spune cA?, Ai??nainte ca Gabriel sA? se apuce de cA?ntat, muzica clasicA? o ai??zsperiaai???, ceva legat de aceste tonalitA?A?i Ai??i dA?deau fiori. AstA?zi, Ai??n ciuda tuturor greutA?A?ilor AYi lipsei banilor, femeia nu se vede nicA?ieri Ai??n altA? parte decA?t alA?turi de nepot, la bine AYi la greu.

ai??zNici nu mai concep sA? nu Ai??l aud zilnic repetA?nd. Copilul A?sta e bucuria noastrA?, e mai important decA?t oricine AYi orice. Ce bani avem, strA?ngem AYi mergem cu schimbul cu el Ai??n toate deplasA?rile la concursuri sau olimpiade. SA? aibA? pe cineva aproapeai???, ne spune Geta CreA?u, cu chipul luminat de mA?ndrie.

La rA?ndul sA?u, bunicul Sandu merge AYi el, cA?t de des poate, Ai??n deplasA?rile copilului Ai??n A?arA?. Aztie cA? la un moment dat acesta va trebui sA? plece singur, sA? rA?mA?nA? pe cont propriu, Ai??nsA? Ai??AYi face griji pentru copilul pe care l-a crescut de la cA?teva luni. ai??zSincer, eu l-am susA?inut pe el AYi el pe mine. Am avut trei intervenA?ii cardiace pA?nA? acum AYi de fiecare datA? ce mi-a dat puterea sA? continui Ai??n fiecare zi a fost dorinA?a sA? Ai??l vA?d omai???, spune bA?rbatul.

IMG_2148

AZmpreunA? cu profesorii DruA?u si MoroAYanu

De ce are nevoie Gabriel

  • Taxe Ei??i costuri de participare la concursuri (deplasare, cazare, taxA? de participare la concursuri de muzicA? etc);
  • Costuri de Ai??ntreA?inere a instrumentului: Ai??n primul rA?nd, schimbarea anciilor, mici lame elastice de lemn, fixate Ai??n muAYtiucul clarinetului, menite sA? producA? sau sA? intensifice sunetele.
  • Pe termen lung, achiziA?ia unui instrument performant. AZn momentul de faA?A?, Gabriel lucreazA? cu un clarinet ai???decentai???, pe care bunicii au plA?tit 6.000 de lei, Ai??n multe rate. Un instrument foarte bun, aAYa cum AYi-ar dori bA?iatul, costA?, Ai??nsA?, peste 3.000 de euro.

CARTE DE VIZITAi??

Gabriel are camera tapetatA? de diplome, cele mai importante fiind urmA?toarele:

  • locul 1 la olimpiadele AYcolare de profil din zona Moldovei (2012, 2013, 2014, 2015)
  • locul 3 la olimpiada naEi??ionalA? de clarinet 2015
  • locul 1, concursul internaA?ional de interpretare ai???George Georgescuai???, Tulcea, 2012 AYi 2015
  • premiul 2 la Concursul internaEi??ional de interpretare instrumentalA? ai???Ion Goiaai???, IaAYi, 2014 AYi 2015

Despre Jurnalul de fapte bune

Jurnal de fapte bune e un proiect derulat de AsociaEi??ia Pentru Familie, cu sprijinulAi??Caroli Ei??i Ai??n parteneriat cu Libertatea Ei??i FundaEi??ia Ringier, prin care 16 deAi??copii fA?rA? posibilitA?Ei??i materiale, dar cu performanEi??e Ai??n sport, muzicA?, arteAi??sau Ai??nvA?Ei??A?tura, vor primi timp de un an burse lunare Ai??n valoare de Ai??1.000 lei.

ai???Pentru Gabriel muzica a ajuns sA? fie energia care Ai??l face sA? continue AYi motivaA?ia de a deveni mai bun Ai??n fiecare zi. De aproape cinci ani cA?ntA? zi de zi la clarinet AYi nu se vede fA?cA?nd nimic altceva Ai??n viitor. Iar noi, initiatorii Jurnalului de Fapte Bune, avem Ai??ncredere cA?, prin bursa oferitA? timp de un an de acum Ai??ncolo, va reuAYi sA? participe la multe competiA?ii, sA? se perfecA?ioneze AYi sA?-AYi urmeze liniAYtit drumul Ai??spre celebra filarmonicA? vienezA?ai???, spune Laura DuAYleag, directoarea AsociaA?iei pentru Familie.